Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Maak zelf een pandakte met dit gratis voorbeeld.

Wat is een pandakte? Hier vind je een gratis voorbeeld pandakte. Hier lees je wat een pandakte is, wanneer je die kan gebruiken en waar je op moet letten.

Geldlening

Omdat je een pandakte wil opstellen is het waarschijnlijk ook belangrijk te weten hoe je een overeenkomst van geldlening opstelt. Wil je daar meer over weten, lees dan dit artikel.

Wat is een pandakte?

Een pandakte is een overeenkomst waarmee een pandrecht wordt gevestigd. Maar wat is dan voor recht? Het is een zekerheidsrecht net als bijvoorbeeld een hypotheekrecht. Klik hier als je meer wil weten over het pandrecht. Stel je leent geld voor de aankoop van een auto. De bank geeft je de lening maar wil in ruil daarvoor wel een pandrecht op de auto. Betaal je de lening niet terug aan de bank dan gebruikt de bank het recht en verkoopt de auto. Met de opbrengst wordt de lening afbetaald. Verpanding gebruiken leasemaatschappijen ook vaak bij een leaseovereenkomst. Lees hier meer over overname van een leaseovereenkomst.

Wat moet er in een pandakte staan

In de pandakte staat wie pandhouder en wie pandgever is. Pandhouder is degene die geld heeft uitgeleend. Pandgever is degene die geld heeft geleend. De pandgever geeft een pandrecht aan de pandhouder.

Het is belangrijk om goed te omschrijven wat het onderpand is. Als je een recht op een auto vestigt dan is de auto het onderpand. Dan geef je aan welk merk en type auto het is welk kenteken de auto heeft. Maar je kan ook bijvoorbeeld inventaris of voorraad als onderpand gebruiken. Ook vorderingen op andere kunnen als onderpand worden gebruikt. Dat is iets anders dan het overdragen van een vordering. Dat is cessie. Meer informatie over het overdragen van een vordering vind je hier.

Bevoegd

In de pandakte moet je altijd opnemen dat de pandgever bevoegd is om het recht te vestigen. Zo voorkom je dat een pandgever bijvoorbeeld een onderpand gebruikt dat niet van hem is. Neem je dit niet op dan kan je later een probleem hebben als je het recht wil gebruiken. Stel dat de pandgever de auto van de buurman in de pandakte heeft opgenomen. Als je dan het pandrecht wil gebruiken als pandhouder zal de buurman hier niet aan mee willen werken. Dit hoeft de buurman ook niet. In dat geval kan je wel naar de pandgever omdat die in de akte heeft verklaard dat hij bevoegd was. Dat was hij niet omdat hij niet de eigenaar van de auto was. In dat geval kan je de pandgever wel verplichten om de schuld te betalen.

Faillissement

Heb je een pandakte en gaat de pandgever failliet dan heb je alleen wat aan de akte als de akte authentiek of onderhands geregistreerd is. Een authentieke akte is een akte die door een notaris is opgesteld. Een onderhands geregistreerde akte is een akte die niet door een notaris is opgesteld maar die door de belastingdienst van een datumstempel is voorzien. Een pandrecht is namelijk ook in een faillissement een heel sterk recht maar alleen als dit recht al vóór het faillissement bestond. Het komt er op neer dat duidelijk moet zijn dat de akte op een bepaalde datum bestond. Een notaris mag dit verklaren en de belastingdienst ook. Heb je geen van beide dan heb je niks aan een pandakte in faillissement.

Gratis voorbeeld pandakte

Wat is een pandakte, met gratis voorbeeld. Wat is een pandakte, met gratis voorbeeld.
Gratis voorbeeld pandakte

Wat is een pandakte

Met een pandakte of akte van verpanding vestig je een pandrecht. Dit recht kan je gebruiken om zeker te weten dat je geld dat je hebt uitgeleend ook echt terug krijgt.

Wat staat er in een pandakte?

In een pandakte moet altijd staan wie pandgever en pandhouder is, waarvoor een pandrecht wordt gevestigd en waarop dit recht wordt gevestigd. Als er bijvoorbeeld voor een geldlening een recht op een auto wordt gevestigd moet in de pandakte de geldlening goed worden beschreven en de auto (met kenteken) ook.

Wie kan een pandrecht vestigen?

Pandrechten worden vaak gebruikt door banken en leasemaatschappijen. Maar iedereen kan zo’n recht vestigen of verlenen.

Heb je iets aan een pandrecht bij een faillissement?

Alleen als dit recht met een authentieke akte (notariële akte) of een onderhands geregistreerde akte (geregistreerd bij de Belastingdienst) is gevestigd kan je daar in een faillissement gebruik van maken.

Wat is het verschil tussen een pandrecht en een hypotheek?

Een hypotheekrecht of recht van hypotheek kan alleen op onroerende zaken zoals een woning gevestigd worden. Maar niet op roerende zaken zoals bijvoorbeeld een auto. Een pandrecht kan juist weer niet op onroerende zaken worden gevestigd maar wel op roerende zaken. Heb je een hypotheek van de bank dan wordt vaak in de hypotheekakte naast een hypotheekrecht op de woning ook een recht op de inventaris opgenomen.

Waar vind ik een gratis voorbeeld van een pandakte?

In dit artikel is een gratis voorbeeld van een pandakte opgenomen. Als je die gebruikt weet je zeker dat het goed geregeld is als je het nodig hebt.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten