Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Kan dat zomaar?

Een vaststellingsovereenkomst kan gebruikt worden bij het einde van een arbeidsovereenkomst. De werkgever en werknemer leggen de afspraken die ze maken in deze overeenkomst vast. Maar een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, mag dat eigenlijk wel? Dat lees je hier.

Ziekte en ontslag

Ontslag tijdens ziekte is niet zomaar toegestaan. In de wet staat namelijk dat een werkgever de eerste twee jaar dat een werknemer arbeidsongeschikt is, het arbeidscontract niet mag opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen. Het ontslagverbod geldt niet als je ziek wordt nadat de werkgever het ontslag al heeft aangevraagd bij het UWV.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Stelt je werkgever voor een vaststellingsovereenkomst te tekenen terwijl je ziek bent, dan is het vaak niet verstandig hier akkoord mee te gaan. Dit kan gevolgen hebben voor de Werkloosheidswetuitkering (WW) of een Ziektewetuitkering. Let dus goed op.

Minder dan 2 jaar ziek

Ben je minder dan 2 jaar ziek en houdt de ziekte verband met het werk? Ben je bijvoorbeeld overspannen? Dan is de kans groot dat je snel herstelt als je niet meer bij deze werkgever hoeft te werken. Dan is de kans ook groot dat je wel een WW uitkering krijgt als je een vaststellingsovereenkomst sluit. Je werkgever wel vaak in zo’n situatie ook wel meewerken aan een overeenkomst. Dus in deze situatie is een vaststellingsovereenkomst bij ziekte een prima oplossing.

Maar denk je dat je ook bij vertrek bij je werkgever nog lang ziek te zijn, dan is een overeenkomst weer geen goed idee. Om je WW uitkering te behouden moet je namelijk wel solliciteren. Ben je dan nog ziek, dan wordt dat lastig. Het kan dan zijn dat het UWV geen WW uitkering verleent en geen ziektewet uitkering. Je werkgever moet namelijk nog gewoon het loon betalen en je hoeft dus niet uit dienst.

Langer dan 2 jaar ziek

Een werkgever mag je pas ontslaan na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Deze twee jaar kan door het UWV met één jaar verlengd worden als je werkgever niet genoeg heeft gedaan aan re-integratie (loonsanctie). Is deze periode voorbij dan is ontslag toegestaan. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan dan een goede oplossing zijn, ook al ben je dan nog ziek. Lees hier meer over ontslag tijdens ziekte.

Advocaat

Zorg er voor dat je de vaststellingsovereenkomst altijd goed laat controleren vóórdat je deze tekent, bijvoorbeeld door een advocaat. Hier vind je 7 tips om een goede advocaat te vinden.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Dat is een overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen om een geschil te beeindigen.

Wie kan een vaststellingsovereenkomst opstellen?

Iedereen kan dat doen. Je hebt daar geen notaris, advocaat of rechter voor nodig. Laat hem wel eerst goed controleren, want zo’n overeenkomst heeft wel gevolgen.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst sluiten bij ziekte?

Dat kan wel maar niet altijd. Je kan je recht op een WW uitkering of Ziektewet uitkering verliezen dus laat je adviseren voordat je je handtekening zet.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *