Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Screeningsprofiel VOG. Kies het juiste profiel voor je verklaring goed gedrag en voorkom problemen.

Vraag je een verklaring goed gedrag aan, dan moet je altijd een screeningsprofiel vog kiezen. Maar welke moet je kiezen, of juist niet. Hier vind je een lijst met alle screeningsprofielen en een uitleg. Zo voorkom je een afwijzing van je verklaring goed gedrag of vertraging.

Gratis verklaring goed gedrag aanvragen

Je kan ook gratis een verklaring goed gedrag (VOG) aanvragen. Lees hier hoe je dat doet.

Wil je snel en simpel je verklaring omtrent gedrag aanvragen, lees dan dit artikel. Hier lees je ook wat je zeker niet moet doen en hoe je je VOG snel krijgt.

Wil je bezwaar maken tegen afwijzing van je VOG? Lees dan dit artikel.

Screeningsprofiel VOG

Er bestaan twee soorten profielen. Een algemeen vog screeningsprofiel en en bijzonder vog screeningsprofiel. Hieronder vind je een overzicht van alle algemene en bijzondere screeningsprofielen.

Algemeen Screeningsprofiel
11Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatiesystemen
21Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
22Budgetbevoegdheid hebben
36Het bewaken van productieprocessen
37Het beschikken over goederen
38Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor
mens (en dier)


Bijzonder screeningsprofiel
1.Politieke ambtsdragers
6.Visum en emigratie
18.Huisvestingsvergunning Wbmgp
25.(buitengewoon) opsporingsambtenaar
40.Vakantiegezinnen en adoptie
45.Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
50.Exploitatievergunning
55.Juridische dienstverlening
60.Onderwijs
65.Taxibranche; chauffeurskaart
70.Taxibranche; ondernemersvergunning
75.(Gezins) voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
80.Beëdigd tolken en vertalers
85.Lidmaatschap schietvereniging
95.Financiële dienstverlening
96.Onbekende functie

Hier vind je de uitleg van de screeningsprofielen van Dienst Justis.

VOG profiel 11, 12, 13

Deze categorieën vallen allemaal onder het begrip Informatie en geldt voor mensen die toegang hebben tot systemen en informatie waaronder gevoelige en vertrouwelijke informatie. Maar ook mensen die kennis hebben van de beveiliging van (IT) systemen en van verificatieprocessen (bijvoorbeeld inlogsystemen) en controlemechanismen (bijvoorbeeld wachtwoorden) vallen onder deze categorie.  

VOG profiel 45

Dit is het screeningsprofiel vog zorg. Hieronder vallen zowel beroepen in de intramurale als de extramurale zorg. Voor kinderopvang kan dit profiel niet worden gebruikt. Daarvoor gebruik je profiel 84 of 86.

VOG profiel 60

Dit is het screeningsprofiel vog onderwijs en geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

VOG profiel 65

Dit profiel kies je bij een aanvraag van verklaring omtrent gedrag voor een taxichauffeurskaart voor taxi’s die maximaal acht personen (exclusief de bestuurder) mogen vervoeren. Er geldt een terugkijktermijn van 5 jaar.

VOG profiel 80

Het screeningsprofiel voor beëdigd tolk en vertaler. Hier geldt een terugkijktermijn van 10 jaar.

VOG profiel 85

Dit betreft een VOG voor lidmaatschap van een schietvereniging. Deze aanvraag wordt streng beoordeeld omdat je hiermee een wapen mag bezitten. Bij de toets aan dit screeningsprofiel geldt een terugkijktermijn van acht jaren. Relevante strafbare feiten in een een periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag worden bij de beoordeling meegenomen.

Kinderopvang

Werk je in de kinderopvang. Let dan op. De VOG met profiel 60, 40 en 45 zijn dan niet meer bruikbaar. Gebruik alleen de profielen 84 (zorg voor minderjarigen) en 86 ( kinderopvang).

Screeningsprofiel VOG
Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *