Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Pandrecht. Wat is het en wat kan je er mee?

Een pandrecht is een zekerheidsrecht. Maar wat is dat dan? En hoe kom je er aan en wat doe je er mee. Dat lees je allemaal hier.

Wat is een pandrecht?

Het is dus een zekerheidsrecht. Als je nog iets van iemand tegoed hebt zorg je met dit recht dat je je schade vergoed krijgt als de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Een voorbeeld:

Je leent EUR 10.000,- bij de bank voor je bedrijf. De bank wil je dat geld wel lenen maar wil het ook weer terug krijgen. Vaak wordt er dan een pandrecht gevestigd, bijvoorbeeld op de inventaris en de debiteuren. Je spreekt dan af dat de bank recht heeft op terugbetaling van EUR 10.000,- en dat ze de inventaris en de debiteuren mogen verkopen als je die EUR 10.000,- niet volgens de afspraak terug betaalt. Het pandrecht zorgt er dan voor dat de bank haar geld krijgt, ook als jij je afspraken niet nakomt.

Nog een voorbeeld:

Je leent geld om een auto te kopen. Degene die het geld uitleent wil zeker weten dat die lening wordt terugbetaald. Daarom wordt een pandrecht gevestigd op de auto. Betaal je de lening niet terug, dan kan de ander de auto verkopen. Let op, de ander wordt nooit eigenaar van de auto. Dat mag niet. Hij mag de auto wel verkopen en de opbrengst gebruiken om de schuld die jij had, te voldoen.

Pandakte

Een pandrecht ontstaat niet vanzelf. Dat kan alleen met een akte. Er zijn twee soorten, een onderhandse akte of een geregistreerde akte. Wat is het verschil? Een onderhandse akte maak je zelf. Het is eigenlijk een overeenkomst waarin staat hoeveel geld er wordt geleend en waar het pandrecht op wordt gevestigd. Een authentieke akte maakt de notaris. Dit wordt ook wel een notariële akte genoemd. Als de belangen groot zijn (grote geldbedragen) is het verstandig om een notaris in te schakelen om zeker te weten dat alles goed geregeld is. Wil je zelf een akte opstellen, lees dan dit artikel, dan weet je hoe het moet.

Bank

De bank wil graag een recht van pand hebben als er geld geleend wordt. Als dat gevraagd wordt, waar moet je dan op letten? Kijk goed waar het recht op gevestigd wordt. Het kan zijn dat er al een pandrecht op rust. Heb je bijvoorbeeld een huis gekocht en daarvoor een hypotheek afgesloten, dan is de kans groot dat op de inventaris van je huis al met de hypotheekakte ook een pandrecht is gevestigd.

Geef verder niet teveel weg. Leen je maar een klein bedrag, zorg dan dat het recht niet gevestigd wordt op alles wat je hebt maar alleen op dat deel dat qua waarde gelijk staat aan de lening. Als je namelijk later nog meer wil lenen heb je nog ”vrije” eigendommen die je kan gebruiken voor een nieuw pandrecht.

Is de lening afgelost, dan eindigt het pandrecht niet vanzelf. Vraag in dat geval een verklaring van de bank dat het recht is vervallen.

Faillissement en pandrecht

Een pandrecht is waardevol in een faillissement. De meeste rechten zijn waardeloos in een faillissement, maar dit recht niet. Met een pandrecht hoef je je niets aan te trekken van het faillissement en kan je het recht gewoon uitoefenen.

Pandrecht. Wat is het en wat kan je er mee? Lees het hier.

Wat is een pandrecht?

Dit is een zekerheidsrecht. Als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, kan je het pandrecht gebruiken om je schade te vergoeden.

Hoe krijg je een pandrecht?

Met een akte. Onderhands of authentiek. Lees er hier meer over.

Wat betekent pandgever?

Dat is de degene die het pandrecht geeft. Komt de pandgever zijn verplichtingen niet na, dan kan de pandhouder het recht uitwinnen.

Wat betekent pandhouder?

Dat is degene die het pandrecht krijgt. Komt de pandgever zijn verplichtingen niet na, dan kan de pandhouder het recht uitwinnen om zo zijn schade te compenseren.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *