Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Maak zelf een overeenkomst van geldlening met dit gratis voorbeeld

Wil je van iemand geld lenen of wil je geld uitlenen dan kan dat natuurlijk altijd. Wel is het goed om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Hoe ziet een overeenkomst van geldlening er uit? Zoek je een voorbeeld? Hier vind je alle antwoorden en een gratis voorbeeld.

Leningsovereenkomst

Ga zelf aan de slag en maak een geldleningsovereenkomst.

Overeenkomst geldlening familie

Leen je geld van je familie of leen je geld aan je familie, leg de afspraken dan ook vast in een overeenkomst. Want ook binnen de familie kan er onduidelijkheid ontstaan over de afspraken. Dus ook een overeenkomst van geldlening in de familie moet je schriftelijk doen.

Wie is wie?

Zorg er voor dat duidelijk in de overeenkomst staat wie geld uit leent en wie het geld leent. Leen je het geld namens een bedrijf of leen je het uit namens een bedrijf zorg er dan voor dat de juiste gegevens van het bedrijf in de overeenkomst zijn opgenomen. Als je een Kamer van Koophandel nummer hebt neem dat dan ook op in de overeenkomst.

geld lening lage rente

Leen je geld van je eigen bedrijf dan is het aantrekkelijk een geld lening met lage rente aan te gaan. Maar doe dat niet, je krijgt problemen met de belastingdienst. Van je eigen bedrijf leen je alleen tegen marktconforme voorwaarden. Is de rente te laag, dan krijg je een naheffing van de belastingdienst. Het moet namelijk gaan om een zakelijke lening. Houd ook goed in de gaten dat de regels voor lenen van je eigen bedrijf in rekening courant zijn veranderd. Excessief lenen mag niet meer dus de lening mag niet te hoog op lopen. Doe je dit wel dan heeft dit fiscale gevolgen.

Welk bedrag?

Verder moet natuurlijk worden opgenomen welk bedrag wordt geleend of uitgeleend. Ook moet daarbij de looptijd van de overeenkomst worden opgenomen. En verder natuurlijk de rente die verschuldigd is en de afbetalingsafspraken als die zijn gemaakt. Moet er bijvoorbeeld iedere maand een aflossing worden betaald of één keer per jaar of helemaal niet? Als je geld leent van je eigen bedrijf, zorg er dan voor dat je leent onder zakelijke voorwaarden, anders krijg je een probleem met de belastingdienst.

Einde van de geldleningsovereenkomst

Het is goed om in de leningsovereenkomst op te nemen of de overeenkomst tussentijds mag worden beëindigd. Stel je leent geld uit en degene die het geld van je leent komt de afspraken niet na. De rente wordt bijvoorbeeld niet betaald of de aflossing niet. Dan is het goed om de overeenkomst te kunnen beëindigen of daar in ieder geval mee te kunnen dreigen. Zo voorkom je dat je je geld kwijt bent. Als je wil kan je ook opnemen dat de schuldenaar de lening vervroegd kan aflossen. Doet de schuldenaar dat, dan eindigt de overeenkomst ook. Bedenk goed of vervroegd aflossen wenselijk is en of je bijvoorbeeld een boeterente rekent als er vervroegd wordt afgelost. Bevestig ook schriftelijk dat de overeenkomst is beëindigd, zo is dat voor iedereen duidelijk.

Zekerheid

Als je geld uitleent wil je dit natuurlijk ook weer terug krijgen. Maar wat nou als degene die het geld geleend heeft geen geld meer heeft? Dan wordt het lastig. Om die situatie te voorkomen kan je in de overeenkomst opnemen dat er zekerheid moet worden gesteld. Bijvoorbeeld een pandrecht. Als degene die het geld leent voor dit geld een auto koopt, kan je afspreken dat je een pandrecht op de auto krijgt. Betaalt de lener het geld niet terug, dan kan je met het pandrecht de auto verkopen en de opbrengst gebruiken om de schuld af te lossen. Zeker als er grote bedragen worden geleend is een zekerheid verstandig om op te nemen. Alle informatie over een pandrecht vind je hier.

Achtergestelde lening

Je kan een geldlening ook achterstellen. Dan spreek je af dat andere verplichtingen voor gaan en dat de lening niet zomaar altijd mag worden afgelost of betaald. Hoe je dat doet en waar je dan echt op moet letten lees je hier.

Overeenkomst van geldlening met gratis voorbeeld

Waarom moet ik een overeenkomst van geldlening gebruiken?

Als je de afspraken in een overeenkomst vastlegt is het voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. Je kan de overeenkomst later altijd gebruiken om te bewijzen wat de afspraken zijn.

Is een mondelinge afspraak niet voldoende?

Op zich is dit wel voldoende. Het is alleen later niet te bewijzen wat de afspraken precies waren. Daarom is het beter dit in een overeenkomst vast te leggen.

Wat moet er in ieder geval in de overeenkomst staan?

Zorg in ieder geval dat in de overeenkomst staat wie het geld uitleent, wie het geld leent, welk bedrag wordt geleend, of er rente moet worden betaald en wanneer de lening moet zijn terugbetaald.

Wat is een zekerheid?

Je kan bij de geldlening ook afspreken dat er zekerheid moet worden gesteld. Bijvoorbeeld een pandrecht. Als de geldlening niet wordt terugbetaald kan het pandrecht worden gebruikt om alsnog het geld terug te krijgen. Banken vragen vaak zekerheden als je daar een lening afsluit.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *