Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

NVM koopakte artikel 11

Ga je een NVM koopakte gebruiken voor verkoop of aankoop van een woning. Dan is het verstandig dat je begrijpt wat er in staat. Hier leggen we je het per artikel uit.

NVM koopakte artikel 11NVM koopakte artikel 11

Verplichting

Bij de koopovereenkomst voor een woning heeft de koper twee plichten. De koper moet de woning in eigendom overnemen (ook wel afnemen genoemd). En de koper moet de koopsom betalen. De verkoper heeft de plicht om de woning aan de koper in eigendom over te dragen (ook wel leveren genoemd). Dus de koper heeft twee plichten, de verkoper één.

Stel je voor dat de koper de woning niet wil afnemen. Wat gebeurt er dan? Om het huis in eigendom over te dragen moeten koper en verkoper naar de notaris voor het tekenen van de leveringsakte. Als koper niet komt opdagen bij de notaris kan de levering niet plaatsvinden. Wat moet de verkoper dan doen?

In gebreke stellen

Op grond van artikel 11 van de NVM koopakte 2023 moet de verkoper de koper in gebreke stellen. Wat is dat? Een ingebrekestelling is een schriftelijk document (bijvoorbeeld een brief) waarin de verkoper aan de koper aangeeft wat de koper niet goed heeft gedaan en wat er moet gebeuren om de fout te herstellen. In het voorbeeld hiervoor betekent dit dat de verkoper aan de koper moet aangeven dat de koper naar de notaris moet om de leveringsakte te tekenen. Daarbij moet een redelijke termijn gesteld worden. Wat is redelijk? Dat verschilt per geval maar voor de koop van een woning is 8 dagen redelijk. Dat is ook on de overeenkomst opgenomen.

Boete

Als de koper na die 8 dagen nog niet naar de notaris is gegaan, kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Ontbinden is dat de overeenkomst niet meer bestaat. De verkoper hoeft de woning niet meer aan koper te leveren en koper hoeft de woning niet meer af te nemen en de koopsom niet meer te betalen. Maar de koper moet wel een boete betalen. Die boete is 10% van de koopsom van de woning. Die 10% is meestal al eerder door de koper als waarborgsom gestort bij de notaris. De verkoper kan dat bedrag dan ook bij de notaris opvragen.

Schadevergoeding

Naast de boete kan er ook schadevergoeding worden gevorderd. Als de verkoper schade lijdt die een direct gevolg is van het gedrag van de koper, dan kan deze schade ook bij de koper in rekening worden gebracht.

Er zijn meer situaties mogelijk waarbij een van de partijen (koper of verkoper) niet doet wat die behoort te doen. Als je de andere partij bent, zorg er dan altijd voor dat je de ander direct schriftelijk in gebreke stelt. Komt het dan nog niet goed, dan kan je van de koopovereenkomst af en moet de ander een boete betalen.

NVM koopakte

Wil je alles weten van de model NVM koopovereenkomst, lees dan dit artikel.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten