Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Moet je als ondernemer nog huwelijkse voorwaarden maken?

Over het nieuwe huwelijksvermogensrecht bestaan veel misverstanden. Zo wordt er vaak gezegd dat je “standaard” huwelijkse voorwaarden hebt als je trouwt na 2018. Voor veel stellen zal het inderdaad niet meer nodig zijn om voorwaarden te maken bij de notaris, maar voor ondernemers is het nog steeds heel verstandig.

Wil je huwelijkse voorwaarden maken om een bestaande studieschuld, een huis dat je al had op één naam of een toekomstige erfenis privé te houden? Daarvoor hoef je geen voorwaarden meer te maken. Deze goederen vallen standaard niet meer in de “beperkte” gemeenschap. Ook een onderneming die je al had, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Maar hierop zijn wel twee uitzonderingen:

Samen failliet gaan?

Wanneer je als gehuwde ondernemer een faillissement wil aanvragen, dan moet je dat samen doen. Dat is ook het geval als je in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en ook wanneer de onderneming daar niet in valt.

Artikel 4 lid 2 Faillissementswet:

Een schuldenaar die gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan kan slechts aangifte doen met medewerking van zijn echtgenoot onderscheidenlijk geregistreerde partner tenzij iedere gemeenschap tussen echtgenoten onderscheidenlijk geregistreerde partners, is uitgesloten.

Artikel 63 lid 1 Faillissementswet:

Het faillissement van de persoon die in enige gemeenschap van goederen gehuwd is of in enige gemeenschap van goederen een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt als faillissement van die gemeenschap behandeld.

Wanneer je als ondernemer in het huwelijksbootje stapt, dan kun je dus maar beter voorwaarden maken om je partner hiertegen te beschermen.

Spaargeld in je holding inleveren bij je ex?

Een andere opmerkelijke bepaling in de wet gaat over het oppotten van winst in je onderneming. Stel je spaart, belegt of herinvesteert de winst in je vennootschap. De B.V. valt buiten de beperkte gemeenschap van goederen als je deze al had voor je huwelijk. Maar van de winst hoor je wel een redelijk deel uit het bedrijf naar privé te halen.

Artikel 95a lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen

Welk deel redelijk is? Dat weten we nog niet. Over dit nieuwe wetsartikel moeten eerst rechtszaken worden gevoerd voordat daar meer over valt te zeggen. Maar het laat zich raden dat de advocaat van de niet-ondernemer bij een scheiding vaak een beroep zal doen op dit artikel. De bepaling hierboven is alleen van toepassing als je in gemeenschap van goederen trouwt. Om van deze bepaling en de onzekerheid af te zijn, hoef je dus alleen maar huwelijkse voorwaarden te maken.

Zelf aan de slag met de tekst van je voorwaarden? Op deze website vind je nog veel meer tips en gratis voorbeelden voor je huwelijkse voorwaarden.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *