Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Een koopovereenkomst ontbinden, hoe doe je dat en wat zijn de gevolgen?

Heb je iets gekocht of juist verkocht maar wil je dat de koop niet door gaat? Dan kan je de koopovereenkomst ontbinden. Maar het is wel belangrijk dat je het goed doet, anders kunnen de problemen groot zijn. Hier lees je waar je op moet letten.

Let op, wil je meer weten over het opstellen van een koopovereenkomst voor een woning? Lees dan dit artikel en doe het eenvoudig zelf.

Overeenkomst

Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn gesloten. Heb je een mondelinge afspraak, dan kan het lastig zijn om te controleren wat er precies is afgesproken. Heb je een schriftelijke overeenkomst dan staat het zwart op wit. Als het kan kies dan altijd voor een schriftelijke overeenkomst. Wil je weten hoe je die zelf kan opstellen, lees dan dit artikel met praktische tips.

Voorwaarden

Als je van een professionele partij koopt (bijvoorbeeld een winkel of een dealer) gelden er vaak algemene voorwaarden. Deze voorwaarden horen bij de koopovereenkomst. Als daar regels in staat voor het ontbinden, moet je die eerst goed controleren. Je moet je namelijk wel aan die regels houden. Zijn er geen regels afgesproken over een ontbinding, lees dan verder. Het kan ook zijn dat er in de overeenkomst afspraken zijn opgenomen over ontbinding. Bijvoorbeeld dat de koper de overeenkomst kan ontbinden als hij geen financiering krijgt. In dat geval hoeft de koper geen schade te vergoeden.

Koopovereenkomst ontbinden

Wanneer kan je ontbinden? Als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, kan je de overeenkomst ontbinden. Koop je bijvoorbeeld een rode bank en wordt er een groene geleverd? Of koop je een motor en is die kapot bij aflevering? Heb je afgesproken dat koper in termijnen kan betalen en wordt een termijn niet betaald? In al deze gevallen komt de ander zijn verplichtingen niet na. Je moet hem dan eerst in gebreke stellen. Dit doe je schriftelijk. Je geeft aan wat er mankeert en hoe hij de afspraak alsnog kan nakomen. Lees hier alles over in gebreke stellen.

Is de ander in gebreke gesteld en komt hij nog steeds de afspraken niet na? Dan kan je ontbinden.

Gevolgen

Na ontbinding moeten koper en verkoper de koop ongedaan maken. Koper krijgt de koopsom terug, verkoper krijgt het verkochte terug. Maar dat is niet alles. Degene die de afspraken niet is nagekomen moet de schade die de ander daardoor lijdt, vergoeden. Het kan ook zijn dat er een vaste schadevergoeding (boete) is afgesproken. Dit is vaak het geval bij een overeenkomst koop of verkoop van een woning. Lees hier alles over de NVM Koopovereenkomst en waar je op moet letten.

Wil je ontbinden? Doe dat dan schriftelijk en geef duidelijk aan wat je van de ander verwacht. Zo ligt het altijd goed vast.

Koopovereenkomst ontbinden. Lees hier hoe

Wat is ontbinden?

Een koopovereenkomst ontbinden betekent dat je de overeenkomst beëindigt.

Wat zijn de gevolgen van ontbinding?

Ontbinding heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat bij ontbinding alles wat in verband met de overeenkomst is gebeurd moet worden teruggedraaid. Dus heb je een auto verkocht en ontbindt je de koopovereenkomst, dan moet de koper de auto terug geven en jij de koopsom (als je die hebt ontvangen).

Heb je recht op schadevergoeding bij ontbinding?

Ja, daar heb je recht op. Als jij de overeenkomst ontbindt omdat de ander niet heeft gedaan wat hij had moeten doen, heb je recht op schadevergoeding.

Moet ontbinding schriftelijk?

Dat hoeft niet maar als je bewijs van de ontbinding wil hebben is het wel verstandig om dit schriftelijk of per mail te doen.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *