Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Huurovereenkomst winkelruimte

Voordat je een huurovereenkomst voor een winkelruimte sluit is het goed te weten wat wel en niet mag. Hier lees je alles.

Dwingend recht

De bepalingen die in de wet voor huur bedrijfsruimte zijn opgenomen, zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hier niet van kan worden afgeweken als dat in het nadeel van de huurder is. Afwijkingen in het nadeel van de verhuurder mogen wel. Wil je de bepalingen voor een huurovereenkomst winkelruimte in de wet opzoeken, kijk dan in artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek.

Duur

De looptijd is minimaal 5 jaar vanaf de start van de huur. Wordt de huur niet op tijd opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor nog een keer vijf jaar.

Opzeggen

Opzeggen van de huurovereenkomst kan. Maar niet als de oorspronkelijke looptijd (vijf jaar) nog niet is afgelopen. Wil je opzeggen houd je dan aan de regels. Dat betekent dat je minimaal één jaar voor het einde van de looptijd van de huurovereenkomst moet opzeggen en dat je moet opzeggen bij exploot (via de deurwaarder) of bij aangetekende brief.

De huurder mag zonder reden opzeggen. Maar de verhuurder niet. De verhuurder moet gronden (redenen) aanvoeren om de overeenkomst te kunnen opzeggen. En niet iedere grond is een geldige grond. Gronden waarop de verhuurder kan opzeggen zijn als de verhuurder kan aantonen dat de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals van een goed huurder betaamd. Maar ook als de verhuurder kan aantonen dat hij het gehuurde dringend zelf nodig heeft (dringend eigen gebruik) is dit een grond om de huur op te zeggen.

Wederzijds goedvinden

Willen de huurder en de verhuurder beide van de huurovereenkomst af? Dan hoef je niet op te zeggen en kan de huur ook tussentijds worden beëindigd.

Overdragen

Soms is het mogelijk dat de huurder de huurovereenkomst overdraagt aan een andere huurder. Dit noemen we indeplaatsstelling. Als de verhuurder daar niet aan mee wil werken, kan de huurder aan de rechter vragen de indeplaatsstelling toe te wijzen. Dat doet een rechter alleen als de huurder aantoont dat hij een zwaarwegend belang heeft om de huur over te dragen.

Voorbeeld huurovereenkomst

Ben je op zoek naar een voorbeeld voor een huurovereenkomst winkelruimte? Kijk dan hier.

Rechten huurder

Wil je precies weten wat je rechten als huurder zijn, lees dan dit artikel.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *