Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Faillissement aanvragen overzicht. Alles wat je moet weten.

Faillissement aanvragen overzicht

Er kan een moment komen dat je zelf het faillissement van je onderneming moet aanvragen. Bijvoorbeeld als de toekomst van je onderneming aan een zijden draadje hangt. Want doe je dat niet op tijd dan kunnen de gevolgen groot zijn. Maar wanneer moet en kan je een faillissement aanvragen? En hoe gaat dit in z’n werk? Hier vind je een faillissement aanvragen overzicht.

De rechtbank spreekt een faillissement of op verzoek van minimaal twee schuldeisers van de onderneming uit of op verzoek van de onderneming zelf. Dit laatste noemen we een eigen aangifte. Het kan zijn dat je als bestuurder van een onderneming eigen aangifte moet doen. Doe je dit niet als bestuurder, dan kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid. Maar wanneer is dat het geval? Dit is lastig te zeggen. Je mag als ondernemer risico’s nemen en zelfs risico’s waardoor een onderneming failliet gaat zijn niet altijd fout. Zolang er maar reële vooruitzichten bestaan mag je als ondernemer doorgaan. Maar als er geen reële vooruitzichten bestaan om de onderneming te redden (ook al kan de onderneming nog wel even verder) dan moet de bestuurder overgaan tot eigen aangifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Kan je de onderneming niet meer redden, dan moet je als bestuurder overgaan tot het doen van eigen aangifte. Doe je dit niet dan kan de onderneming nieuwe schulden maken, bijvoorbeeld bij leveranciers of het personeel. Deze schuldeisers kunnen de bestuurder aanspreken als zij niet betaald krijgen. De bestuurder had namelijk moeten besluiten tot eigen aangifte. Had hij dat gedaan dan waren deze schulden niet ontstaan. Door niet te handelen zoals van de bestuurder op dat moment mocht worden verwacht lijden deze schuldeisers schade. Om dit risico als bestuurder te voorkomen moet de financiële situatie van de onderneming altijd inzichtelijk en actueel zijn. Op die manier is het op tijd duidelijk of je eigen aangifte moet doen.

Voor een eigen aangifte heb je geen advocaat nodig. Maar die kan wel handig zijn. Zeker als het exacte moment waarop het faillissement moet worden uitgesproken van belang is. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de eigen aangifte incompleet is en de behandeling door de rechtbank wordt uitgesteld. Wil je een advocaat inschakelen? Hier vind je 7 tips om een goedkope advocaat te vinden.

Checklist

Voor een eigen aangifte heb je een actuele lijst nodig van de debiteuren en de crediteuren van je onderneming. Daarnaast heb je een lijst nodig met alle vorderingen van banken en van de zekerheden (pandrechten, hypotheken, borgstellingen e.d.) die zijn afgegeven. Verder heb je de notariële stukken, oprichtingsakte, statuten en aandeelhoudersregister nodig, net als een uittreksels van de Kamer van Koophandel en een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurder. Verder is een besluit van de aandeelhoudersvergadering nodig waarmee de onderneming besluit haar eigen faillissement aan te vragen. Het besluit moet natuurlijk wel aan voldoen aan de regels die in de statuten staan. Controleer die dus goed.

Formulier

Een eigen aangifte moet je met een formulier bij de rechtbank ingediend. Als het formulier met bijlagen is ingediend, controleert de rechtbank of aan alle eisen is voldaan. Is dit het geval dan spreekt de rechtbank het faillissement uit en benoemt zij een curator.

faillissement aanvragen overzicht Eigen aangifte. Waar moet je op letten. Lees het hier.
checklist

Het aanvragen van het faillissement van de onderneming is niet altijd een mogelijkheid, soms zelf een verplichting. Als je eigen aangifte moet doen maar de bestuurder doet het niet dan kan de bestuurder voor de schulden worden aangesproken. Zorg dus dat u weet hoe de onderneming er voor staat. Je hebt hier geen advocaat voor nodig. Deskundige bijstand is wel verstandig als u zeker wilt weten dat het goed gaat en op tijd gebeurt. Schakelt u een advocaat in lees dan hier wat een advocaat kost.

Wat heb je nodig om zelf het faillissement van je bedrijf aan te vragen?

Voor het aanvragen van het faillissement maak je gebruik van dit formulier dat je bij de rechtbank indient samen met de bijlagen die in het formulier zijn genoemd.

Wat als ik zelf het faillissement niet aanvraag?

Als je niet zelf het faillissement van je onderneming aanvraagt terwijl je dit wel had moeten doen kan het zijn dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor een deel van de schulden in het faillissement.

Wat is een curator?

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt wordt er een curator benoemd. Dit is meestal een advocaat. Hij zorgt er voor dat er geen nieuwe schulden ontstaan en probeert de schulden die er zijn te voldoen. De curator werkt altijd onder toezicht van een rechter, de rechter commissaris.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat de bestuurder in privé aansprakelijk is voor alle schulden die in het faillissement bestaan. Heb je als bestuurder alles netjes gedaan, dan ben je als bestuurder niet aansprakelijk. Maar heb je niet alles gedaan wat van jou als bestuurder mag worden verwacht dan kan het zijn dat je als bestuurder in privé aansprakelijk bent.

Wat is een faillissement?

Als een onderneming failliet wordt verklaard komt er een curator. De curator bestuurt op dat moment de onderneming en probeert de schulden die er zijn te voldoen. Dat betekent dat de curator het personeel altijd moet ontslaan en probeert de eigendommen van de onderneming te verkopen. Als het kan wordt de onderneming verkocht aan een ander zodat het personeel daar weer aan het werk kan. Met het geld dat dat oplevert worden de schulden voldaan.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *