Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Maak zelf een akte van cessie met dit gratis voorbeeld.

Lees hier alles over een akte van cessie. Wat is een akte van cessie of cessieakte? Waar gebruik je die voor en waar moet je op letten als je een akte van cessie moet tekenen?

Geldlening en pandakte

Omdat je meer wil weten over een akte van cessie is het waarschijnlijk ook belangrijk dat je weet hoe je een overeenkomst van geldlening opstelt. Wil je daar meer over weten, lees dan dit artikel.

Ook is het waarschijnlijk belangrijk dat je alles weet over pandrechten en een pandakte. Lees daarvoor dit artikel over pandrecht. En dit artikel over de pandakte.

Wat is een akte van cessie?

Dat is een overeenkomst waarmee een vordering wordt overgedragen. Dit betekent dat de schuldeiser (degene die een vordering heeft) verandert. De oude schuldeiser draagt de vordering over aan de nieuwe schuldeiser. De schuldenaar (degene die moet betalen) blijft gelijk.

Vordering

Wat voor vordering het is maakt niet uit. Het kan een geldvordering zijn maar ook bijvoorbeeld een vordering om iets te leveren. Eigenlijk iedere verplichting om iets te doen of te leveren is een vordering die je kan overdragen. Meestal volgt een vordering uit een overeenkomst of contract. Maar ook een mondelinge afspraak waar een vordering uit volgt kan voldoende zijn. Je moet dan alleen wel kunnen bewijzen dat die afspraak is gemaakt en de vordering bestaat.

Akte van cessie verzekering

Ben je verzekerd en heb je schade, dan vergoed de verzekeraar die schade. Maar het kan zijn dat de verzekeraar vervolgens aan je vraagt om een akte van cessie te tekenen. Waarom? Heel eenvoudig. De verzekeraar vergoed de schade aan jou maar iemand anders heeft de schade veroorzaakt. Eigenlijk moet je de schade bij de schade veroorzaker verhalen. Je hebt dus een vordering op de schade veroorzaker. Die vordering draag je over aan de verzekeraar. Jij krijgt geld van de verzekeraar en de verzekeraar krijgt geld van de schadeveroorzaker. Zo is de cirkel weer rond. Dus vraagt de verzekeraar om een akte te tekenen en de vordering over te dragen, dan is dat dus geen probleem.

Akte van cessie zorg

Met een akte van cessie draag je als verzekerde, het recht op een vergoeding van de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Je zorgaanbieder kan daarmee namens jou rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. Op die manier hoef je niet eerst zelf de zorgaanbieder te betalen en vervolgens de vergoeding bij de verzekeraar op te halen. Je stapt er als het ware tussen uit. Maar let op, je blijft zelf ook wel altijd nog verantwoordelijk voor de gedeclareerde zorg. Het gaat namelijk wel om jouw zorgverzekering. Controleer dus altijd goed of de gedeclareerde zorg klopt, ook als je een cessie hebt getekend.

Hoe werkt het?

Stel je leent je buurman € 100,-. Dan heb je een vordering op je buurman van € 100,-. Eerder heb je van je broer ook € 100,- geleend. Die wil dat geld terug maar dat heb je even niet. En je buurman kan de € 100,- ook nog even niet betalen. Dan kan je de vordering die je op de buurman hebt aan je broer overdragen. Doe je dit dan heeft je broer een vordering van € 100,- op je buurman. Jij hebt op die manier een schuld afbetaald zonder daadwerkelijk geld te betalen. Maar de vordering op je buurman ben je dan natuurlijk wel kwijt.

Akte

Een vordering kan je niet zomaar overdragen (cederen). Daar heb je een overeenkomst van cessie voor nodig. Hier in neem je op wie de vordering overdraagt, wie de vordering krijgt en op wie de vordering is. Verder neem je duidelijk op waar de vordering uit bestaat. Dat kan een geldvordering zijn maar bijvoorbeeld ook het recht om een woning geleverd te krijgen. De overeenkomst wordt gesloten tussen degen die de vordering had en degene die de vordering krijgt. Degene op wie de vordering is geen partij bij de overeenkomst van cessie. Maar je kan de vordering pas incasseren als je degene op wie de vordering is hebt verteld dat de vordering is overgedragen. Dit noemen we mededeling aan de schuldenaar.

Checklist

Dus waar moet je op letten:

  • 1. Staat de vordering goed en duidelijk in de overeenkomst;
  • 2. Is de akte getekend door degene die de vordering had en degene die de vordering krijgt;
  • 3. Is aan de schuldenaar verteld dat de vordering is overgedragen.

Cessie verbod

Sommige vorderingen mogen niet worden overgedragen. Als dat zo is, is dit vastgelegd in de overeenkomst waarmee de vordering is ontstaan. Dus stel je leent € 100,- aan je buurman en in de overeenkomst van geldlening neem je op dat de vordering niet mag worden overgedragen, dan mag je de vordering later dus niet cederen.

Een faillissement kan ook een reden zijn waarom cessie niet is toegestaan. Gebruik je een cessie om een vordering te krijgen zodat je een andere vordering in faillissement kan verrekenen, dan is cessie ook niet toegestaan. Dat staat in de Faillissementswet.

Akte van cessie voorbeeld

Wil je zelf aan de slag en heb je een vordering die je wil overdragen. Hier kan je een akte van cessie voorbeeld gratis downloaden:

Wat is een akte van cessie akte van sessie

Advies

Ben je niet zeker van je zaak, laat de akte van cessie dan controleren voordat je hem tekent. Vraag het aan je rechtsbijstandsverzekeraar of schakel een advocaat in.

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een overeenkomst waarmee je een vordering overdraagt.

Hoe ziet een akte van cessie er uit?

In een akte van cessie staat over welke vordering het gaat, wie de vordering overdraagt en wie de vordering ontvangt. De akte moet door de overdrager en de ontvanger worden ondertekend.

Tekent de schuldenaar ook mee?

De akte van cessie wordt alleen getekend door degene die de vordering overdraagt en degene die de vordering ontvangt. De schuldenaar (degene op wie de vordering is) tekent niet mee. Maar voordat degene die de vordering heeft gekregen betaling kan vragen van de schuldenaar moet de schuldenaar wel eerst worden geïnformeerd over de overdracht van de vordering. Dit noemen we ”mededeling;;.

Cessie verbod

Mag je een vordering altijd overdragen? Nee, soms is er in de overeenkomst bepaald dat de vordering niet mag worden overgedragen. Dit noemen we een cessie verbod. Als dat is afgesproken kan de vordering niet worden overgedragen.

Waarom vraagt mijn verzekeraar om cessie?

Als je bijvoorbeeld een autoverzekering hebt en je wordt door een andere auto aangereden, dan betaalt jouw verzekeraar jouw schade. Maar als de schade de schuld is van de andere automobilist wil jouw verzekeraar graag die schade op die andere automobilist of zijn verzekeraar verhalen. Daarom vraagt jouw verzekeraar dan om jouw vordering aan haar over te dragen (te cederen).

Wat is een akte van sessie?

Een akte van sessie bestaat niet. Hiermee wordt een akte van cessie bedoeld alleen is het woord verkeerd gespeld.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten