Advoinfo wordt mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten. Om de website voor iedereen beschikbaar te maken vragen we u om uw Adblocker uit te schakelen.

Achtergestelde lening met voorbeeld

Misschien heb je er wel eens van gehoord, een achtergestelde lening. Maar wat is dat nu precies? Hier lees je alles over de achtergestelde lening en vind je een gratis voorbeeld.

Lening

Wat is precies een achtergestelde lening? De naam zegt het eigenlijk al. Het is een lening die achtergesteld wordt. Een lening is duidelijk Dit is een geldbedrag dat wordt verstrekt en dat uiteindelijk moet worden terugbetaald. Meestal moet hier ook rente over worden betaald. Een overeenkomst van geldlening is bij het verstrekken van een lening essentieel. Hier neem je in op wie de lening verstrekt en wie hem ontvangt. Ook neem je op wat de looptijd is van de lening, of er periodiek afgelost moet worden en welke rente er wordt betaald. Verder is het goed om op te nemen dat de hele lening opeisbaar wordt (direct moet worden terugbetaald) als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Achterstelling

Als een lening is achtergesteld betekent dit dat andere schulden en leningen voorrang hebben. De achtergestelde lening mag niet worden terugbetaald voordat andere leningen zijn afgelost. Welke leningen eerst moeten worden terugbetaald voordat de achtergestelde lening wordt terugbetaald wordt vastgelegd in de overeenkomst van geldlening. Het is wel belangrijk te weten welke leningen en schulden voorrang hebben op de achtergestelde lening. Want dan kan je weten hoe groot de kans is dat de achtergestelde lening wordt terugbetaald. Een achtergestelde lening wordt namelijk niet zo snel terugbetaald. Pas als er genoeg geld is om eerst de leningen die voorrang hebben te betalen, kan de achtergestelde lening worden terugbetaald. Achtergestelde leningen vind je vaak terug bij bedrijfsfinancieringen. Een bank stelt dan als voorwaarden dat de bestuurder of aandeelhouder een achtergestelde lening aan de eigen onderneming verstrekt voordat de bank aan die onderneming een krediet verstrekt. Als het dan minder gaat met de onderneming weet de bank dat haar schuld eerder wordt terugbetaald dan de schuld van de bestuurder of aandeelhouder. Daarmee hoopt de bank te regelen dat de bestuurder of aandeelhouder alles op alles zet om de onderneming goed te laten draaien en de bank terug te kunnen betalen. Lukt dat niet dan is de bestuurder of aandeelhouder ook zijn eigen geld kwijt.

Generiek of specifiek

Een achtergestelde lening kan generiek of specifiek worden achtergesteld. Generiek achtergesteld betekent dat de lening ten aanzien van alle andere leningen wordt achtergesteld. Dus eerst moeten alle andere leningen worden voldaan voordat de achtergestelde lening mag worden voldaan. Een specifiek achtergestelde leningen wordt alleen voor bepaalde in de overeenkomst van geldlening genoemde leningen achtergesteld. Dus alleen die genoemde leningen moeten eerst worden voldaan voordat de achtergestelde lening mag worden voldaan. Andere leningen hoeven niet eerst te worden voldaan.

Gratis voorbeeld

Een gratis voorbeeld voor een overeenkomst van geldlening voor een achtergestelde lening vindt je hier. Wil je een gewone overeenkomst van geldlening opstellen, kijk dan hier voor een gratis voorbeeld.

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *